X
تبلیغات
زولا
شنبه 10 فروردین‌ماه سال 1392

خواب های من آن قدر بلند اند
که همیشه در آسمان گم می شوند
و ماهی های قرمز عید
آن قدر که کوچک اند
همیشه فراموش می شوند
و شعر های من
آن قدر ساده اند
که تو هیچ وقت جدی شان نمی گیری