X
تبلیغات
زولا
دوشنبه 22 اسفند‌ماه سال 1390

آن

دست ها خشک می شود 

توی این سگ سرما 

از میدان ونک بالاتر نروید 

در گالری "آن"* 

هیچ خبری نیست 

این را از فال شومی که آن 

دخترک فال فروش 

برایم بیرون کشید فهمیدم 

او که در میدان ونک نشسته 

با دستهای خشکیده 

فقط چهار سال دارد 

توی این سگ سرما 

 

 

* گالری آن: یکی از گالرهای نقاشی تهران بالاتر از میدان ونک