X
تبلیغات
زولا
شنبه 10 مرداد‌ماه سال 1388

آدم ها

باید فراموش کنیم 

آدم هایی را

لحظه هایی را  

 که می شناختیم 

که زیسته ایم

هر اندازه تلخ  

هراندازه دردناک