X
تبلیغات
زولا
چهارشنبه 5 فروردین‌ماه سال 1388

فردا

در سرزمین شاید فردا جور دیگر 

تو از آزادی کامل برخورداری 

اما به صورت محدود 

 

در سرزمین شاید فردا جور دیگر 

کسی برای نابودی جنگلها راهپیمایی نمی کند 

چون کارهای مهمتری وجود دارد 

 

درسرزمین شاید فردا جور دیگر 

جان انسان ها ارزش چندانی ندارد  

چون ما به تولید انبوه رسیده ایم  

 

در سرزمین  شاید  فردا  جور دیگر 

من تورا دوست دارم 

اما این چیزی را تغییر نمی دهد 

 

در سرزمین من 

درسرزمین ما  

 

باید 

فردا 

جور دیگر...