X
تبلیغات
زولا
چهارشنبه 5 فروردین‌ماه سال 1388

بگو کدام خط؟

به سوی تو می آیم 

در جاده ای  

میان شب 

 

بگو کدام جاده کدام راه 

کدام  خیابان کدام بزرگراه 

مرا به تو می رسانند ؟

 

با عبور از هر خط سفید احساس می کنم به تو نزدیکترم 

خطهایی که دنبال هم ردیف شده اند  

در تمام جاده ها خیابان ها و بزرگراه ها  

و مرا با با خط چینی به تو وصل می کنند 

 

بگو کدام خط سفید کدام خط زرد 

کدام خط ممتد کدام خط منقطع 

مرا به تو می رساند؟