X
تبلیغات
زولا
دوشنبه 20 اسفند‌ماه سال 1386

شوسه ی کشدار شب

زانوانم خسته

آرزو دارند

 دیدن فردا را

کفش هایم

 شرمنده

می گشایند دهان

می زنند آروغ  

بوی گند پا را

 

نفسم  چون خار

میخراشد به گلو

وسرم درتب

 

 

کاش کمتر بدرازد این

 

 

                           شوسه ی کشدار شب